راهنما : برای ورود به اخر اسم خود یک عدد اضافه کنید مثلا 66 50 یا ایذه چت34
آنلاین 1200 نفر
اسم شما:
جنسیت:

مرورگرهای پیشنهادی ما جهت سرعت بهتر:

مرور گر چت روم

مرورگر چت روم

آی پی شما: 48.807.159.95 ثبت شد

 1-ورود با اسامی غیر اخلاقی و نظیر ایکس و غیره ،اخراج بدون اخطار

 2- ورود با اسامی سیاسی و بحث سیاسی اخراج بدون اخطار

3-بحث جنسی اخطار بدون اخراج

4-درخواست دوستی خانم و آقا در عموم اخراج بدون اخطار

چت

لیس گپ

افرو چت

لیس چت

لیس گپ

لیس چت

چت روم

گپ

چت لیس گپ لیس چت افرو چت افرو گپ گپ